كود الالة "406" عرض فراده اسفلت فوجلي سوبر 6 متر أساسي موديل Super 1800-2 سنه 2008 اطلب الان 2016-06-04


فراده اسفلت فوجلي سوبر 6 متر أساسي موديل Super 1800-2 سنه 2008 ساعات 11044 تفتح من 3 الي 6 متر حاله فنيه جيده جدا 4 سنسورات و 2 وحده تحكم يمين و يسار